Jaunumi

26.09.2021

VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021

Ir izlaists VINEGS atjauninājums. Tas ietver šādas izmaiņas:

  • Sadaļā “Ceļazīmes” ir pievienots norakstītās degvielas pašizmaksu aprēķins. Pārskatā tagad varat iegūt datus par degvielas kustību ne tikai litros, bet arī eiro. Ieskaitot - redzēt summu, par kādu tiek pārsniegta degvielas patēriņa robeža salīdzinājumā ar normu. Iepriekš šis pārpalikums tika uzrādīts tikai litros.
  • Sadaļā “Norēķini” ir pievienotas vairākas jaunas drukātas veidlapas, tai skaitā – pieņemšanas-nodošanas Akts un Rēķins (invoice) angļu valodā.
  • Tāpat sadaļā “Finanses” pārskatu grupā “Citi pārskati” ir pievienots Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls. Tas nedaudz atšķiras no žurnāla pašnodarbinātām personām - IIN maksātājiem, kas VINEGS sistēmā parādījās agrāk.

Vairākas izmaiņas sadaļā "Alga":
  • Darba laika tabelē kļuva iespējams atsevišķi ievadīt nostrādātās stundas ar papildu stundas likmēm (ja darbiniekam mēneša laikā ir vairākas no tām). Lai to izdarītu, sadaļā “Iestatījumi - Algas aprēķina parametri” ir jāiekļauj atzīme “Rādīt parametru groupu “ Algas aprēķins pēc papildu stundām ”” (atrodas zem tabulas).
  • Pievienota iespēja importēt datus algas aprēķina tabulā, kas tika ievadīti finanšu operāciju sadaļā. Atbilstošo iestatījumu var veikt sadaļā “Iestatījumi - Importa no finanšu operāciju iestatīšana”. To var izmantot, lai algas tabulā automātiski aizpildītu tādus parametrus kā samaksātais avanss, kompensācija par darba braucieniem, atskaitījumi no darbinieka algas utt.
  • Vēl viena izmaiņa: sadaļā “Alga - Rīkojumi” tagad aprēķinātajam mēnesim ir iespējams noteikt algas likmi (stundā vai mēnesī) nevis katram darbiniekam atsevišķi, bet gan darbinieku sarakstam (piemēram, visiem noteiktas nodaļas darbiniekiem). Tas var būt aktuāli, ja noteiktai darbinieku kategorijai ir jāpiemēro vienota algas likme, un šī likme var mainīties katru mēnesi. Dati no šīs tabulas (ja tie tur ievadīti par konkrētu mēnesi) tiks automātiski iekļauti aprēķinā. Jūs varat doties uz šo tabulu, noklikšķinot sadaļā “Alga - Rīkojumi” uz pogas:

Lai aktivizētu šīs izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums