Jaunumi

21.03.2021

VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021

Informējam par kārtējo sistēmas atjauninājumu. Zemāk ir saraksts ar izmaiņām:

  • Atjauninātas sākuma un demonstrācijas datu bāzes, kas ielādētas ar jauno VINEGS versiju. Sākotnējais PVN deklarācijas iestatījums tika papildināts ar formulām, lai aprēķinātu 48. rindu (pakalpojumi, uz kuriem attiecas likme 0%, ieskaitot par tiem saņemtos avansus), 54. un 63. rinda (reversa summa par pakalpojumiem, kas saņemti no 3 valstīm).
  • Finanšu operācijas rediģēšanas formā ir pievienota poga PVN maksātāja statusa pārbaudei (tāda pati kā kontrahenta rediģēšanas formā) ar iespēju automātiski aizpildīt lauku ar uzņēmuma nosaukumu.
  • Strādājot ar kontrahentu sarakstu, kļuva iespējams kārtot tabulu gan pēc nosaukuma, gan reģistrācijas numura.
  • Vairākas izmaiņas ir saistītas ar darījuma veidnes darbu. Izmantojot veidni, tagad varat ievadīt darījumus par pakalpojumiem, kas saņemti no 3 valstīm. Rezultātā automātiski tiek izveidota reversā operācija, kas tiek piesaistīta PVN1-I pārskatam ar kodu N. Reversā izmantojamais konts ir iestatīts sadaļas “Finanses” iestatījumos (“Finanases - Iestatījumi - Vispārīgie iestatījumi”).
  • Turklāt ir apstrādāta situācija, kad darījuma summa jāsadala vairākās daļās, lai katru no tām saistītu ar savu ienākumu vai izdevumu kontu. Iepriekš šādos gadījumos vienmēr tika izveidotas atsevišķas PVN operācijas, kas radīja problēmu, kad operācija tika atspoguļota PVN deklarācijas atšifrējumā. Tagad šī problēma ir novērsta - visas viena veida PVN operācijas, kas saistītas ar darījumu, tiek apvienotas vienā kopējā.
  • Tagad jūs varat saistīt kontu (vai vairākus kontus) ar darbinieku ne tikai sadaļā “Konti”, bet arī sadaļā “Darbinieki” (izmantojot funkciju F10 - tāpat kā tas tika darīts sadaļā “Kontrahenti”).
  • Sadaļas "Finanses" iestatījumos ("Finanases - Iestatījumi - Vispārīgie iestatījumi") tika pievienota iespēja izvēlēties izveidoto debeta dokumentu (rēķinu, pavadzīmju uc) numerācijas kārtību. Tā rezultātā, ievadot jaunu dokumentu, numurs pēc noklusējuma tiks ieteikts atbilstoši jūsu izvēlētajai kārtībai.
  • Sadaļā “Finanses - Operācijas” tika pievienota iespēja automātiski numurēt parametra “Iekšējais Nr.” vērtības. Lai to izdarītu, nospiediet Ctrl+Alt+N.
  • Sadaļā “Alga - Pārskati par periodu” ir pievienota veidlapa “Izziņa par vidējo izpeļņu”. Tajā pašā vietā - drukātajās formās “Personīgais konts” un “Algu aprēķinu kopējās summas pa mēnešiem” ir pievienota sleja ar darba devēja VSAOI.

Arhīvs

09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums