Jaunumi

21.03.2021

VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021

Informējam par kārtējo sistēmas atjauninājumu. Zemāk ir saraksts ar izmaiņām:

  • Atjauninātas sākuma un demonstrācijas datu bāzes, kas ielādētas ar jauno VINEGS versiju. Sākotnējais PVN deklarācijas iestatījums tika papildināts ar formulām, lai aprēķinātu 48. rindu (pakalpojumi, uz kuriem attiecas likme 0%, ieskaitot par tiem saņemtos avansus), 54. un 63. rinda (reversa summa par pakalpojumiem, kas saņemti no 3 valstīm).
  • Finanšu operācijas rediģēšanas formā ir pievienota poga PVN maksātāja statusa pārbaudei (tāda pati kā kontrahenta rediģēšanas formā) ar iespēju automātiski aizpildīt lauku ar uzņēmuma nosaukumu.
  • Strādājot ar kontrahentu sarakstu, kļuva iespējams kārtot tabulu gan pēc nosaukuma, gan reģistrācijas numura.
  • Izmaiņa, kas ir saistīta ar darījuma veidnes darbu: izmantojot veidni, tagad varat ievadīt darījumus par pakalpojumiem, kas saņemti no 3 valstīm. Rezultātā automātiski tiek izveidota reversā operācija, kas tiek piesaistīta PVN1-I pārskatam ar kodu N. Reversā izmantojamais konts ir iestatīts sadaļas “Finanses” iestatījumos (“Finanases - Iestatījumi - Vispārīgie iestatījumi”).
  • Tagad jūs varat saistīt kontu (vai vairākus kontus) ar darbinieku ne tikai sadaļā “Konti”, bet arī sadaļā “Darbinieki” (izmantojot funkciju F10 - tāpat kā tas tika darīts sadaļā “Kontrahenti”).
  • Sadaļas "Finanses" iestatījumos ("Finanases - Iestatījumi - Vispārīgie iestatījumi") tika pievienota iespēja izvēlēties izveidoto debeta dokumentu (rēķinu, pavadzīmju uc) numerācijas kārtību. Tā rezultātā, ievadot jaunu dokumentu, numurs pēc noklusējuma tiks ieteikts atbilstoši jūsu izvēlētajai kārtībai.
  • Sadaļā “Finanses - Operācijas” tika pievienota iespēja automātiski numurēt parametra “Iekšējais Nr.” vērtības. Lai to izdarītu, nospiediet Ctrl+Alt+N.
  • Sadaļā “Alga - Pārskati par periodu” ir pievienota veidlapa “Izziņa par vidējo izpeļņu”. Tajā pašā vietā - drukātajās formās “Personīgais konts” un “Algu aprēķinu kopējās summas pa mēnešiem” ir pievienota sleja ar darba devēja VSAOI.

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums