Jaunumi

26.12.2022

VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022

Informējam par kārtējo VINEGS sistēmas atjauninājumu. Tas ietver šādas izmaiņas:
1. Sadaļā “Aļga” ir pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs 2023. gadam (šīs izmaiņas parādījās jau decembra sākumā).
2. Sadaļā “Alga – Iestatījumi – Likumā noteiktas parametru vērtības” ir pievienota rinda ar 2023. gadā aktuālajiem parametriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mainījies minimālās algas apmērs (620 eiro), kā arī ar šo parametru saistīto pabalstu apmērs (93 eiro par apgādājamo), kas tiek piemērots, aprēķinot ieturējumus no darbinieka algas.
3. Pievienota jauna pašnodarbinātās personas saimnieciskās darbības žurnāla forma (“vienkāršā ieraksta” uzskaites metode). Palika pieejama arī žurnāla vecā forma (iepriekšējiem periodiem).
4. Sadaļā “Pamatlīdzekļi” veikti vairāki uzlabojumi. Parādījās iespēja atsevišķi uzskaitīt mazvērtīgo inventāru un materiālus.
5. Turklāt sadaļā “Aļga - Aprēķins” radās iespēja eksportēt datus par aprēķināto algu uz Excel tabulu - tieši, nevis caur CSV failu.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums