Jaunumi

25.01.2021

Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās

Atgādinām, ka, sākot ar 2021. gadu pārskatā “Darba dēvēja ziņojums”, ir jāatspoguļo IIN, kas tika aprēķināts par pārskata mēnesi, nevis tika ieturēts, kā tas bija iepriekš. Mēs jau ziņojām par izmaiņām, kas veiktas VINEGS sistēmā saistībā ar šo jauninājumu.

Neliels precizējums šajā sakarā: jaunie noteikumi attiecas tikai uz LR rezidentiem. Kas attiecas uz nerezidentiem, ziņojumā “IIN pārskats par fiziskām personām - nerezidenta gūtajiem ienākumiem” (4.pielikums MK noteikumiem Nr. 899) palika vecā kārtība - tur jāatspoguļo ieturētais IIN (tas ir - aprēķināts par iepriekšējo mēnesī). Mēs saņēmām VID skaidrojumu par šo jautājumu, kas sniegts zemāk:


Izmaiņas ir veiktas arī paplašinātajā darba laika uzskaites tabelē (kur darbinieks ir piesaistīts noteiktai darba vietai). Tika pievienoti parametri “Virstundas” un “Prēmija”, kā arī jauna drukātā forma ar kopsummām, kas piesaistītas darba vietai: nostrādāto stundu skaits, nakts stundas, virsstundas, alga, nakts un virsstundu piemaksas, prēmija.

Turklāt sadaļā “Alga - Pārskati - Pārskati par periodu” ir pievienots pārskats “Izvērsto darba laika tabeļu kopsummas”, kas atspoguļo datus ne tikai par konkrētu mēnesi, bet arī par jebkuru izvēlēto periodu.

Lai aktivizētu šīs programmas izmaiņas, atjauniniet VINEGS versiju.

Arhīvs

16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums