Jaunumi

30.12.2021

VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021

Informējam par kārtējo VINEGS sistēmas atjauninājumu. Tas ietver šādas izmaiņas:

 • Sakarā ar to, ka kopš 2022. gada 1. janvāra ir mainījušās prasības kases ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un kases grāmatas noformēšanai (MK noteikumi Nr. 625 14.09.2021), VINEGS ir pievienotas jaunas šo dokumentu drukājamās veidlapas. Arī vecās veidlapas pagaidām esam atstājuši (gadījumam, ja nepieciešams izdrukāt datus, kas saistīti ar 2021. gadu).
 • Būtiska izmaiņa, kas ir saistīta ar finanšu operāciju automātiskās izveides funkciju (Ctrl+A): līdzās vecajai konfigurācijas opcijai (izmantojot lietotāja definētus noteikumus) ir jauns veids, kā automātiski izveidot PVN operācijas. Tās galvenā priekšrocība ir tā, ka tai nav nepieciešama papildu iestatīšana no lietotāja puses. Tas darbojas šādi: ievadot finanšu operāciju, kurā ir informācija par saimniecisko darījumu, var aizpildīt parametru “PVN darījuma kods” (tas ir jauns parametrs, kas pievienots operācijas rediģēšanas formai). Tas apraksta noteiktu saimniecisko darījuma veidu (pirkšana, pārdošana, nodokļu likme utt.), un to var izvēlēties no piedāvātā saraksta. Papildus var norādīt, vai darījums ir saistīts ar vieglo transportlīdzekļu iegādi (šajā gadījumā var atskaitīt tikai 50% no nodokļa), reprezentācijas izdevumiem (40%), kā arī to, vai mums ir finanšu operācija ar avansa maksājumu (šajā gadījumā operācijas summā ir iekļauts nodoklis). Pēc tam PVN operācija (viena vai divas - atkarībā no situācijas) tiks izveidota automātiski, izmantojot iebūvēto algoritmu.
 • Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu tagad var izdrukāt ne tikai latviešu, bet arī angļu un krievu valodā.
 • VINEGS ir pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs 2022. gadam - tas nepieciešams, lai pareizi darbotos darba laika uzskaites tabele sadaļā "Alga".
 • Dažas nākamās izmaiņas ir saistītas ar sadaļu “Alga”. Pirmkārt, ir pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs 2022. gadam - tas nepieciešams, lai pareizi darbotos darba laika uzskaites tabele.
 • Pārstrādāta daļa, kas attiecas uz ieturējumu aprēķināšanu (alimenti, izpildraksti, naudas sodi u.c.). Ieturējumi ir sadalīti trīs grupās: 1. Ieturējumi, kuriem ir ierobežojumi, kas garantē, ka darbiniekam izmaksā 100% no minimālās algas (plus papildu pabalsts, ja ir apgādājamie);
  2. Ieturējumi, kuriem ir ierobežojumi, kas garantē, ka darbiniekam izmaksā 50% no minimālās algas (plus papildu pabalsts, ja ir apgādājamie);
  3. Citi ieturējumi.
 • Algas aprēķina tabulā pievienots parametrs "Algas izmaksas korekcija". Šāda korekcija var notikt, ja kopējā algu atskaitījumu summa pārsniedz bruto algu. Tas var būt saistīts ar darbinieka papildu ienākumiem, kas tiek aplikti ar nodokli, bet netiek izmaksāti kopā ar algu (piemēram, veselības vai dzīvības apdrošināšanas ar nodokli apliekamā daļa). Ja algas aprēķina rezultātā veidojas negatīva izmaksājamās summas vērtība, tā tiek pārnesta uz parametru “Algas izmaksas korekcija”. Nākamajā mēnesī tiek veikta apgrieztā korekcija.
 • Eksportējot datus no sadaļas “Alga” uz sadaļu “Finanses”, parametru “Ieturējumi” un “Algas izmaksas korekcija” vērtības tiek pārsūtītas uz atsevišķiem ar darbinieku piesaistītiem kontiem.
 • Darbinieka kartitē rīkojumi tagad izvietoti nevis vienā vispārīgā tabulā, bet gan sagrupēti pa atsevišķām tēmām: pieņemšana darbā, atlaišana, izmaiņas darba grafikā, izmaiņas algu likmēs, ikgadējais atvaļinājums un citi rīkojumi.
 • Un vēl viens jaunums: “Lietotāja rokasgrāmata” papildināta ar sadaļu “Pamatlīdzekļi”. Arī pārējās instrukcijas ir izlabotas, lai atspoguļotu jaunākās VINEGS izmaiņas - skatiet mūsu vietnes sadaļu “Uzturēšana - Dokumentācija un instrukcijas”.

Arhīvs

16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums