Jaunumi

16.12.2023

Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas

Informējam par jaunas VINEGS versijas izlaišanu. Tas ietvēra šādas izmaiņas:

1. Darbinieka kartītei ir pievienota jauna cilne: “Apdrošināšana”. Tajā var ievadīt informāciju par veselības un dzīvības apdrošināšanas līgumiem (gan apdrošināšanas bez līdzekļu uzkrāšanas gadījumā, gan ar līdzekļu uzkrāšanu). Runa ir par apdrošināšanu, ko apmaksā darba devējs.

Programma proporcionāli sadalīs apdrošināšanas prēmijas apmēru pa gadiem, kā arī aprēķinās apdrošināšanas prēmijas neapliekamās un apliekamās daļas, pamatojoties uz noteiktajiem ierobežojumiem. Piemēram, aprēķinot veselības (vai dzīvības) apdrošināšanu bez līdzekļu uzkrāšanas, neapliekamajā daļā ir spēkā divi ierobežojumi: ne vairāk kā 10% no bruto algas un ne vairāk kā 426,86 eiro gadā (sākot ar 2024.gadu - 750 eiro gadā). Aprēķinos tiks ņemtas vērā arī visas nepieciešamās korekcijas, kas saistītas ar periodu, kad darbinieks bija slimības atvaļinājumā (B lapa) vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

Aprēķins tiek veikts decembrī (visiem darbiniekiem) vai tajā mēnesī, kad darbinieks tiek atlaists. Rezultātā ar apdrošināšanas summām saistītie parametri tiks automātiski aizpildīti algas aprēķina tabulā.

2. Finanšu operācijas rediģēšanas dialoga formā ir pievienota ikona, ar kuru var ievadīt ar komandējumu saistītos datus: komandējuma periodu un valsti. Rezultātā dienas nauda tiks aprēķināta atbilstoši noteiktajam normām (izvēloties valsti, attiecīgā dienas nauda tiks aizpildīta automātiski). Varat arī izdrukāt komandējuma atskaiti.

3. Sadaļa “Ceļazīmes”: tagad ir iespējams importēt datus par degvielas iepildīšanu no finanšu operācijām.

4. Aizpildot pašnodarbināto ienākumu un izdevumu žurnālu (“vienkāršā ieraksta” metode), ir pievienota iespēja ievadīt izdevumu korekciju. Žurnālā pēc galvenās daļas pievienota tabula “Saimnieciskās darbības izdevumu precizēšanas reģistrs”, ar kuras palīdzību var ņemt vērā proporcionālos izdevumus, samaksātās nodokļu summas, kas attiecas uz citu pārskata periodu, kā arī preču un pamatlīdzekļu atlikumu korekciju. Pamatojoties uz galveno žurnālu un korekciju žurnālu, tiek aprēķināta IIN summa. Pamatojums: Ministru kabineta noteikumi Nr.322.

Ir veikti arī vairāki citi Vinegs funkcionalitātes uzlabojumi.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums