Jaunumi

05.05.2022

Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību

Atgādinām, ka šī gada sākumā VINEGS ieviesa funkciju, kas ļauj pārbaudīt kontrahenta (darījuma partnera) reģistrācijas numura atbilstību datiem, kas glabājas trīs publiskajos Latvijas reģistros: Uzņēmumu reģistrā, Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrā un PVN maksataju reģistrā..

Jaunā VINEGS versija papildina iespēju veikt šādu pārbaudi ne tikai katram kontrahentam atsevišķi (rediģējot tā karti), bet uzreiz visam kontrahentu sarakstam. Tas ir svarīgi, jo daži no jūsu kontrahentiem laika gaitā var mainīt savu nosaukumu, juridisko adresi vai PVN maksātāja statusu. Pārbaudes rezultātā parādīsies tabula ar visām konstatētajām neatbilstībām, un programma piedāvās labot to kontrahentu datus, kuriem tie atšķiras. Tabulu ar konstatētajām neatbilstībām ir iespējams arī eksportēt uz Excel.

Pievēršam uzmanību, ka datubāze ar aktuālajiem Reģistru datiem tiek lejupielādēta Jūsu datorā vienlaikus ar VINEGS atjauninājumu, tāpēc iesakām pirms verifikācijas procesa uzsākšanas atjaunināt VINEGS versiju.

VINEGS ir veiktas arī dažas citas izmaiņas:

  • Tagad PVN1-III pārskatam ir iespēja iegūt papildu atšifrējumu rindām ar kodu V (ar visiem darījumiem līdz 150 eiro, kas PVN1-III pārskatā tika apvienoti vienā rindā).
  • Kontrahenta kartei tagad var piesaistīt vairākus norēķinu kontus (iepriekš varēja ievadīt tikai vienu). Tas palīdzēs identificēt kontrahenta kontu, importējot maksājumus no bankas, ja maksājumi tiek veikti no dažādiem norēķinu kontiem.
  • Komunālo pakalpojumu uzskaite: pievienota programmatūras funkcija, lai pārbaudītu skaitītāju rādījumu ievadīšanas pareizību. Katram skaitītājam izvēlētajam periodam tiek pārbaudīta pašreizējo un iepriekšējo rādījumu atbilstība. Visas konstatētās neatbilstības ir atspoguļotas pārskatā.

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums