Jaunumi

12.03.2021

Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS

Sistēmā VINEGS tagad ir iespēja importēt preču pavadzīmes no Accorprofi noliktavas moduļa. Tā kā programmas modulis “VINEGS-Noliktava” vēl nav gatavs (tā izlaišana plānota nākamajā gadā), tas ļauj tiem Accorprofi lietotājiem, kuri strādā gan ar grāmatvedības, gan ar noliktavas programmas moduļiem, sākt lietot VINEGS tagad, vienlaikus saglabājot iespēju pārsūtīt datus no noliktavas moduļa.

Turklāt pēdējā mēneša laikā VINEGS tika veiktas šādas izmaiņas:

  • Sadaļa "Finanšu operācijas": rediģējot operāciju, ja parametri norāda darbinieka kontu (piemēram, 2380 XXX), tiek iespējota papildu pārbaude, vai darba attiecības ar viņu ir spēkā operācijas dienā. Ja nē, parādās brīdinājums.
  • Strādājot ar tabulām (sadaļas “Finanšu operācijas”, “Norēķini”, “Darbinieki”, “Kontrahenti” utt.), ir pievienota jauna funkcija - Alt+Insert. Atšķirībā no parastās funkcijas Insert, kas pēc noklusējuma piedāvā pašreizējā ieraksta parametrus, Alt+Insert liek aizpildīt tukšus parametrus.
  • Pievienota iespēja ievadīt un izdrukāt avansa norēķina pārskatu sadaļā "Norēķini". Lai to izdarītu, grupa “Debitoru parādi” (piemēram, 2380) jāievada kontu grupu sarakstā (sadaļā “Finanses - Iestatījumi”) un jāatzīmē tur ar zīmi K (kreditors). Šajā gadījumā avansa norēķina pārskats tiek ierakstīts kā atsevišķs dokuments (ar numuru un datumu), kuram ir saistīti finanšu operācijas ar čekiem (tabulā “Darījuma operācijas”) un operācijas ar apmaksām (tabulā “Apmaksas operācijas”). Avansa norēķina pārskatu var izdrukāt, izmantojot Ctrl+P.
  • Avansa norēķina pārskata drukātajās formās (abās versijās - no sadaļām “Norēķini” un “Pārskati - Citi pārskati - Darbinieka avansa norēķins”) automātiski tiek aprēķināts kopējais dokumentu (čeku) skaits.
  • Sadaļa “Alga”: strādājot ar izvērstu darba laika uzskaites tabeles (kur var ievadīt saiti uz darba vietu), tabeles šūnās tiek atzīmētas brīvdienās un svētku dienās, kā arī atvaļinājuma un slimības dienas (tāpat kā galvenajā darba laika uzskaites tabelē).
  • Pārskatu eksportēšana uz EDS: tagad sagatavotie XML faili tiek ievietoti ne tikai vienā (kopīgi visām datu bāzēm) mapē, bet arī katras datu bāzes atsevišķā mapē (\VINEGS \Uploads\EDS iekšpusē).

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums