Jaunumi

24.07.2021

VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021

Informējam par kārtējo VINEGS sistēmas atjauninājumu. Starp jaunajā versijā iekļautajām izmaiņām mēs atzīmējam sekojošo:

  • Izmaiņas pārskata "Peļņas un zaudējumu aprēķins" iestatījumos: tagad ir iespējams saņemt galīgos rezultātus (ienākumus mīnus izdevumus) no valūtas kursa starpībām un no pamatlīdzekļu pārdošanas. Tā ir Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasība - 14.p.(3). Iepriekš, atkarībā no aprēķinātā rezultāta (plus vai mīnus), katru reizi iestatījumos bija nepieciešams mainīt ienākumu un izdevumu kontu saistīšanu ar PZA rindu. Tagad, sagatavojot pārskatu, pati programma izvēlēsies nepieciešamā PZA rinda (ienākumi vai izdevumi).
  • Programmai pievienots jauns pārskats - Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem. Finanšu operācijas rediģēšanas formā šim pārskatam ir pievienoti saistošie kodi. Ja pārskata parametros norādāt mēnesi, tad pārskatā tiks atspoguļoti darījumi ar reģistrētiem nodokļu maksātājiem (visas summas, kas pārsniedz 1500 EUR ar vienu darījuma partneri, tiks iekļautas pārskatā). Gadījumā, ja pārskata parametros norādat gadu, tad pārskatā tiks atspoguļoti darījumi ar nereģistrētiem nodokļu maksātājiem personām (visas summas, kas pārsniedz 3000 EUR).
    Darījumi, kas saistīti ar starptautiskajiem pārvadājumiem (darījuma kodi 10, 11, 12), tika apstrādāti atsevišķi. Viņiem tiks piemērots 7200 eiro ierobežojums (nevis 1500, kā citos gadījumos).
    Sagatavoto deklarāciju var eksportēt uz EDS.
  • Izmaiņas darījuma veidnes formā: tajā tika pievienoti kodi sasaistei ar Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (sk. iepriekšējo punktu), kā arī tika pievienota iespēja vienā veidnē norādīt dažādus darījumu partnerus (kontrahentus). Tas ļāva, piemēram, vienā veidnē ievadīt maksājuma kvīti CSDD (transportlīdzekļu apskate, reģistrācija utt.), Dažādās rindās norādot VAS CSDD (pakalpojumi) un VALSTS KASE (nodokļi). Šādas veidnes piemēru var apskatīt DEMO datubāzē (un tas ir arī sākotnējā datubāzē).
  • Pārskatu grupai “FINANSES - Pārskati - Kontu apgrozījuma detalizēti pārskati - Apgrozījums pa korespondējošām kontu grupām” ir pievienoti vairāki jauni pārskati (šķerstabulas).

Arī jaunajā VINEGS versijā ir virkne citu funkcionālu un vizuālu uzlabojumu.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums