Jaunumi

28.12.2020

Informācija par VINEGS atjauninājumu


Informējam par izmaiņām, kuri ir veikti VINEGS sistemā decembrī.

Izmaiņas, kuras ir saistītas ar sadaļu “Finanses”:

 • Kases ordera formu tagad var izdrukāt arī neaizpildot ordera numuru (iepriekā šādā gadījumā paradījās tukša lapa).
 • Sadaļā “Ceļazīmes”: maršrutu saraksts papildināts ar rindu “Piezīmes”.
 • Sadaļā “Norēķini” parādījās papildus filtrs: “Tikai dokumenti ar parādu, kas vēl nav kavēts”.

Izmaiņas, kuras ir saistītas ar sadaļu “Alga”:
 • Sarakstam “Likumā noteiktās parametru vērtības” ir pievienotas jaunas VSAOI likmes, kuras būs spēkā sākot ar 2021. gadu.
 • Pārskats “Darba dēvēja ziņojums” ir pārveidots saskaņā ar izmaiņām likumdošanā, kuras saistītas ar to, kādu IIN summu ir nepieciešams norādīt pārskatā. Sākot ar 2021. gadu, tur jāatspoguļo aprēķināta, nevis ieturēta IIN summa (kā bija agrāk). Sadaļa papildināta ar pārskatu par pārejas mēnesi (2020. gada decembris), kur IIN parādās uzreiz par 2 mēnešiem – novembri un decembri.
 • Sadaļa “Aprēķins” – darbinieka aprēķina tabula. Izmaiņas ir saistītas ar vidējās darba algas aprēķinu, kas tiek palaists, izmantojot pogu: Tagad uzspiežot uz šīs pogas parādīsies iznirstoša izvēlne ar aprēķinu variantiem:
  - “Aprēķināt slimības naudu (lapa A)”,
  - “Aprēķināt ikgadēja atvaļinājuma naudu”,
  - “Aprēķināt neizmantota atvaļinājuma kompensācijas dienas”,
  - “Aprēķināt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu”.
 • Darbinieku sarakstam ir pievienots parametrs “Izmaksāt algu uz bankas kontu”, kas nosaka darba algas izmaksas veidu pēc noklusējuma. Turpat ir pievienota poga, kas ļauj piešķirt izvēlēto vērtību visam darbinieku sarakstam:
 • Aprēķinu tabulas pašā apakšā ir parādījās čekbox ailīte: “Izmaksāt algas atlikumu uz bankas kontu”. Pēc noklusējuma tas sakritīs ar to, kas ievadīts sarakstā, bet to var mainīt konkrētam aprēķinam.
 • Sadaļa “Rīkojumi”: darba attiecību izbeigšanas rīkojuma rediģēšanas forma ir papildināta ar kompensācijas dienu daudzumu un summas aprēķinu pogām.
 • Kā arī – rīkojumā par ikgadējo atvaļinājumu parādījās poga, kura ļauj aprēķināt darba (apmaksājamo) atvaļinājuma dienu daudzumu, saskaņā ar ievadīto atvaļinājuma periodu (aprēķins saskaņā ar darba dienu kalendāru).
 • Aprēķinu tabula papildināta ar parametru 786 – IIN, kas aprēķināts no atvaļinājuma naudas summas, kas attiecās uz nākamo mēnesi un tiek izmaksātas avansā.
 • Darbinieku algas nodokļu grāmatiņu EDS datu imports ir sakārtots atbilstoši faila XML formāta izmaiņām, kuru veido EDS sistēma.

Lai aktivizētu visas uzskaitītas izmaiņas, lūdzu, atjaunojiet VINEGS versiju. Lai to izdarītu, sadaļā “SERVISS” izvēlaties opciju “Lejupielādēt VINEGS atjauninājumu”. Jautājumu gadījumā, sazināties ar mums.

Arhīvs

19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums