Jaunumi

04.04.2022

 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022

Informējam par VINEGS atjauninājumu. Tas ietver šādas izmaiņas:

  • Pārskatu grupā, kas saistīta ar PVN deklarāciju, pievienots visu darījumu sadalījums PVN1-III pārskatā, iekļaujot darījumus, kuru summa nepārsniedz 150 eiro.
  • Pārskatu grupā “Kontu apgrozījuma pārskats (virsgrāmata)” ir pievienota veidlapa ar atsevišķu rezultātu katrai kontu grupai.
  • Eksportējot datus no sadaļas “ALGA” uz sadaļu “FINANSES”, atsevišķi tiek ģenerētas ar darbinieku dzīvības un veselības apdrošināšanu saistītie finanšu operācijas.
  • Darbinieka uzskaites kartei ir pievienota atsevišķa cilne, kas saistīta ar ieturējumiem no algas. Tur ievadītie dati automātiski tiek pārnesti uz algas aprēķina tabulu.
  • VINEGS lietotājiem, kuri ir iegādājušies papildus opciju “Dokumentu e-pasta sūtīšana”, tagad ir iespēja sūtīt algu lapiņas pa e-pastu (papildus iespēja nosūtīt rēķinus pa e-pastu, kas tagad ir pieejama). Pasta sūtīšana tiek veikta automātiski visam darbinieku sarakstam, kuriem kartītē ir aizpildīts parametrs “E-pasts”. Vēstules tiek sūtītas ar pievienotu PDF failu, kurā ir dati par darbinieka algas aprēķinu konkrētajam mēnesim. Nepieciešams nosacījums ir savienot savu pastu ar OUTLOOK.

Tāpat VINEGS jaunajai versijai ir pievienoti vairāki citi funkcionāli un vizuāli uzlabojumi.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums