Jaunumi

01.04.2024

VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024

Informējam par jaunas VINEGS versijas iznākšanu. Tas ietvēra šādas izmaiņas:

1. Pievienota iespēja izveidot PVN3 pārskatu (ar izlabotiem datiem, kas tika iekļauti PVN2 pārskatos par iepriekšējiem mēnešiem). Kā izveidot šo pārskatu, varat uzzināt atjauninātajā PVN deklarācijas sagatavošanas instrukcijā, kas atrodas mūsu mājaslapas sadaļā “Uzturēšana – Dokumentācija un instrukcijas”.

2. Svarīgas ziņas tūrisma darījumos iesaistītajiem uzņēmumiem. VINEGS tagad ir funkcionalitāte šāda veida darījumu uzskaitei. Šajā jomā ir noteikta specifika, kas saistīta ar ienākumu (un ar to saistīto PVN) aprēķināšanu atsevišķi katram braucienam. Iepriekš līdzīga funkcionalitāte bija mūsu vecajā programmā (Accorprofi), mēs to dublējām VINEGS un kaut ko uzlabojām.

3. Sistēmā VINEGS tagad ir iespēja izveidot rēķinu apmaksas grafikus. Katram rēķinam var norādīt konkrētu izpildes datumu un mēnešu skaitu, uz kuriem jāsadala maksājums. Grafiku var izveidot gan vienam dokumentam (rēķinam), gan visai sagatavoto dokumentu grupai. Rezultātā varēsiet kontrolēt ne tikai kopējo parādu uz rēķiniem, bet arī to, kā laicīgi tiek veikti maksājumi.

4. Sadaļā “Norēķini” ir pievienota iespēja strādāt ar dokumentos (izrakstītajos rēķinos) iekļauto pozīciju (preču un pakalpojumu) sarakstu. Tur varat filtrēt datus (norādīt nepieciešamo artikula kodu, klienta kontu, periodu utt.), kā arī izveidot pārskatu par jūsu izveidoto atlasi.

5. Ir veikti vairāki svarīgi uzlabojumi funkcionalitātē saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem. Jo īpaši tagad varat sagatavot kopsavilkuma pārskatu ar visu izvēlētā objekta (piemēram, daudzdzīvokļu ēkas) skaitītāju rādījumiem.

6. Atrisināta problēma ar datu importēšanu no SWEDBANK no privātpersonu (piemēram, pašnodarbināto) kontiem. Šī banka nez kāpēc ļauj fiziskām personām saglabāt datus tikai CSV formātā, savukārt standarta XML formāti (FIDAVISTA un ISO20022) ir pieejami tikai juridisko personu kontiem. Esam izveidojuši tā, lai privātpersonu atskaites tagad varētu importēt no SWEDBANK uz VINEGS.

7. Ir veiktas arī vairākas citas izmaiņas un uzlabojumi VINEGS funkcionalitātē. Jo īpaši ir pievienota iespēja eksportēt darbinieku sarakstu uz Excel, sadaļā “Norēķini” tagad varat pielāgot tabulas skatu (padarīt neredzamas tās kolonnas, kuras jums nav aktuālas) utt. Turklāt atklājām un izlabojām kļūdu, kas dažkārt gadījās, “nogriežot” datubāzi - dažu kontu atlikumi jaunajā sākuma datumā varēja tikt nepareizi pārrēķināti, un jaunajā datu bāzē tie bija jālabo manuāli. Tagad šī funkcija darbojas pareizi.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums