Jaunumi

28.08.2022

VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022

Informējam par kārtējo VINEGS sistēmas atjauninājumu. Galvenās izmaiņas: sadaļā “Norēķini” parādījusies jauna programmas funkcija - avansa maksājumu slēgšana. Tuvākajā nākotnē mēs sniegsim detalizētu instrukciju par šo tēmu, bēt šeit īsi aprakstīsim vispārējo principu:

1. Vispirms viss ir jāiestata. Sadaļā “Iestatījumi, kas saistīti ar PVN deklarāciju” otrajā cilnē (“PVN kontu saistīšana ar darījumu veidiem”) ir jāiestata konti, kuros tiks uzkrātas PVN summas no saņemtajiem vai izmaksātajiem avansiem – atsevišķi katrai nodokļa likmei (piemēram, 2390, 2391 utt.).
2. Arī sadaļā “Iestatījumi - Kontu grupas” nepieciešams saistīt avansu kontu grupas (2190, 5210 u.c.) ar saimniecisko darījumu veidu - atkarībā no nodokļa likmes, PVN deklarācijas rindas, kurā uzrādīts darījums u.c.
3. Avansa maksājums tiek slēgts atsevišķi par katru norēķinu dokumentu – poga Ctrl+J sadaļā "Norēķini". Priekšnosacījums: dokumentā ir jābūt neapmaksātam atlikumam. Tiks atvērta ekrana forma ar tabulu, kurā būs norādītas visas neatmaksātās avansa summas par dokumentā ietvertajiem darījumu veidiem. Lietotājam ir iespēja atzīmēt vajadzīgās rindas un slēgt avansu par tur norādīto summu. Ja dokumentā nav operācijas ar neslēgtu avansu, tabula būs tukša. Tur arī ir iespēja pārbaudīt (un, ja nepieciešams, labot) iestatījumus, kā arī iegūt informāciju par visu ar kontrahentu saistīto kontu pašreizējo atlikumu.

Citas izmaiņas:

  • PVN reversās operācijas tagad ir redzami sadaļā “Norēķini”, kā arī citas finanšu operācijas, kas saistīti ar norēķinu dokumentu - strādājot ar kreditoru grupu, sadaļas “Norēķini” ekrāna formas apakšējā kreisajā stūrī ir pievienota atsevišķa tabula. Izmantojot slēdzi, varat to padarīt redzamu vai paslēpt.
  • Importējot datus no bankas, tagad var atspējot transakciju atkārtotu importēšanu starp saviem bankas kontiem.
  • Vēl viena izmaiņa saistīta ar pašnodarbināto personu žurnāla kārtošanu (grāmatvedība ar “vienkāršā ieraksta” metodi). Pievienota iespēja piešķirt konkrētu ienākumu vai izdevumu kodu (“PN žurnāla aile” parametrs) nevis katrā operācijā atsevišķi, bet gan visam operāciju sarakstam uzreiz, izmantojot funkciju Ctrl+F2. Piemēram, tas var būt noderīgi pēc datu importēšanas no bankas.

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums