Figure

Par VINEGS

Elektronisko grāmatvedības sistēmu VINEGS izveidoja autori, kuriem ir liela (vairāk nekā 20 gadu) pieredze grāmatvedības sistēmu izstrādē un atbalstā Latvijā. Mūsu iepriekšējās izstrādes ir grāmatvedības sistēmas ACCOR un Accorprofi, kuras izmanto tūkstošiem Latvijas uzņēmumu. Daudzi mūsu klienti sadarbojas ar mums kopš 90. gadiem, par ko mēs viņiem ļoti pateicamies!

Bet laiks nestāv uz vietas, un VINEGS sistēmai (darbs pie jauna projekta tiek veikts kopš 2017. gada) būtu pakāpeniski jāaizstāj iepriekšējās sistēmas. Jaunā sistēma ir veidota uz mūsdienīgo programmatūras rīku pamata (ieskaitot "klienta-servera" DBPS arhitektūru), kas ļāva tajā iekļaut vairākas funkcionālās iespējas, kuru iepriekš nebija.

Pirmā VINEGS sistēmas versijas izlaišana: 2020. gada novembris

Autortiesības

Ekskluzīvas tiesības uz VINEGS sistēmas izplatīšanu pieder SIA "PROFI STUDIJA", NMR: 40003655222, Rīga, Latvija. VINEGS sistēmas izmantošana ir iespējama tikai ar licenci. Sistēmas autors un galvenais izstrādātājs - Igors Vaikutis.

Author Photo
Tehniskās prasības
 • Operētājsistēma: Windows;
 • Minimālā ekrāna izšķirtspēja: 1280x720;
 • Ieteicamā ekrāna izšķirtspēja: 1920x1080 (Full HD) vai augstāks.
Darbs ar datubāzēm
 • Klienta-servera DBPS Firebird 3. (Open Source license);
 • Firebird 3 instalācija ir iekļauta VINEGS instalācijas paketē.
Divi programmas moduļi

VINEGS sistēmā ietilpst divi programmas moduļi: "VINEGS grāmatvedība" un "VINEGS noliktava" ("VINEGS noliktava" moduļa izlaišana ir plānota 2024. gadā).

Pārejas periodā tiks atbalstīta integrācija (datu apmaiņa) starp moduli "VINEGS grāmatvedība" un Accorprofi sistēmas moduli "Krājumu uzskaite".

Turpmāk VINEGS ietvaros parādīsies jauni programmas moduļi.

Liela pieredze

Šobrīd mūsu klientu (VINEGS un Accorprofi grāmatvedības sistēmu lietotāju) vidū ir tūkstošiem Latvijas uzņēmumu.

Mēs zinām, kas ir nepieciešams grāmatvedim, sistēma ir viegli pielāgojama dažādiem uzņēmējdarbības veidiem: vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai, ražošanai, transporta pārvadājumiem, telpu nomai, utt.

Viegla apmācība

VINEGS sistēmai ir skaidra un loģiska iekšējā struktūra, un tādēļ sistēmas apgūšana ir diezgan viegla.

Ir detalizēta Lietotāja rokasgrāmata un instrukcijas par dažādām būtiskām tēmām. Nepieciešamības gadījumā mūsu pieredzējušie konsultanti vienmēr jums palīdzēs.

Ja jūs domājat par VINEGS iegādi un vēlaties saņemt sīkāku informāciju - sazinieties ar mums, un mēs jums visu detalizēti pastāstīsim un parādīsim.

Atbilstība likumdošanas prasībām

VINEGS sistēma pilnībā atbilst LR likumdošanas prasībām, kas saistītas ar grāmatvedības sistēmu darbību. Mēs arī uzraugām izmaiņas likumdošanā un savlaicīgi pielāgojam sistēmu tām.

Bookkeeping book image

Modulis «Grāmatvedība»

Programmas modulis "VINEGS grāmatvedība" ietver šādas funkcijas:

 • Grāmatvedības reģistru kārtošana: finanšu operācijas, norēķinu dokumenti, līgumi ar kontrahentiem (darījumu partneriem), utt.;
 • Skaidras naudas darījumu uzskaite: kases pasūtījumi un kases grāmata;
 • Norēķini ar norēķina personām, avansa norēķins;
 • Rēķinu piestādīšana kontrahentiem (darījumu partneriem): rēķinu sagatavošana un izdrukāšana, rēķinu sastādīšana sarakstā uz sagatavoto veidņu pamata, soda naudas aprēķināšana par rēķinu apmaksas kavējumiem, sagatavota rēķinu saraksta nosūtīšana pa e-pastu;
 • Norēķini ar kontrahentiem: debitoru un kreditoru parādu kontrole, noslēgto līgumu izpildes kontrole, pārbaudes akti, savstarpējās ieskaites akti, utt.;
 • Darījumu ārvalstu valūtā uzskaite, valūtas kursu starpības aprēķināšana;
 • Ceļazīmju uzskaite un drukāšana;
 • Dažādu grāmatvedības dokumentu drukāšana: grāmatvedības izziņa, materiālu norakstīšanas akts, komandējuma atskaite, utt.;
 • Grāmatvedība pēc "vienkāršā ieraksta" metodes: saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
 • Datu eksportēšana no datubāzes sarakstiem un reģistriem uz CSV un XML failiem;
 • Algas aprēķināšanas un izmaksu uzskaite, visi pārskati par algām;
 • Darba laika tabele (divi veidi: vienkāršs un detalizēts);
 • Darbinieka neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins;
 • Darbinieka mēneša vidējās algas aprēķināšana atvaļinājuma naudas izmaksai un slimības lapu apmaksai;
 • Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite;
 • Vairāk nekā 150 pārskatu un citu veidlapu sagatavošana un izdrukāšana, ieskaitot: "Apgrozījuma starpbilance (virsgrāmata)" (savērstā, izvērstā, ar detalizāciju pēc valūtām, finanšu operācijām, utt.), "Izraksts par norēķiniem ar debitoriem un kreditoriem", algu saraksti un pārskati, utt.;
 • Pārskatu sagatavošana VID: "PVN deklarācija", "Bilance", "Peļņas un zaudējumu aprēķins", "Paziņojums par VSAOI un IIN", "Pārskats par darba ņēmējiem", "Paziņojums par personām izmaksātajām summām", "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija"," Naudas plūsmas pārskats", "Pārskats par izmaksām nerezidentiem".

Noderīga funkcionalitāte

 • Maksātāja PVN (VAT) statusa pārbaude vienotajā ES datubāzē;
 • Ārvalstu valūtu kursu lejupielāde (importēšana) no ECB oficiālās vietnes;
 • Bankas izraksta lejupielāde (importēšana) no internetbankas sistēmas (atbalstītie formāti: FIDAVISTA un ISO 20022);
 • Maksājumu eksportēšana uz internetbanku (ieskaitot algu izmaksu sarakstus);
 • Darbinieku nodokļu grāmatu datu importēšanas no VID EDS sistēmas;
 • Sagatavoto ziņojumu eksportēšana uz elektronisko deklarēšanas sistēmu VID EDS.

Jaunas iespējas

Tehniskās iespējas:

 • Spēja savienot lielu lietotāju skaitu ar vienu datu bāzi;
 • Atbalsts darbam ar lielām datu bāzēm;
 • Būtisks aprēķinu veikšanas un tabulu paraugu izveidošanas ātruma pieaugums;
 • Unicode kodējuma atbalsts, kas ļauj ievadīt un saglabāt teksta datus jebkurā valodā.

Funkcionālās iespējas:

 • Spēja ātri redzēt izmaiņas “virsgrāmatā” (apgrozījuma starpbilancē), neatstājot finanšu darījumu sadaļu;
 • Kontrahentu saraksts (direktorijs), kas ļauj iegūt vispārēju pārskatu par kontrahenta kopumā, kā arī informāciju par kontiem, finanšu operācijām un līgumiem;
 • Darbinieku saraksts (direktorijs) - kopīgs sadaļām "Finanses" un "Alga");
 • Jauna ērta forma finanšu dokumenta ievadīšanai - saimnieciskā darījuma veidne;
 • Algu aprēķināšana uz detalizēto datu pamata, kas saistīti ar darbinieka karti (algas likme, slimības lapas A un B, atvaļinājums, utt.);
 • Automātiska darbinieku nodokļu grāmatiņu datu ielāde no EDS sistēmas: nodokļu grāmatas saistīšanas ar uzņēmumu periodi, piemērojamā IIN likme, noteiktais neapliekamais minimums, apgādājamo skaits, papildu priekšrocības;
 • Iespēja automātiski izsūtīt izrakstīto rēķinu sarakstu pa e-pastu (ar pievienotiem rēķiniem PDF formātā);
 • Spēja izveidot pārskatu "Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze", atspoguļojot dinamiku pa mēnešiem tabulas un grafiskā formā, utt.
Warehouse book

Modulis «Noliktava»

Šobrīd programmas modulis "VINEGS noliktava" ir izstrādes stadijā.

Pārejas periodā tiks atbalstīta integrācija (datu apmaiņa) starp moduli "VINEGS grāmatvedība" un Accorprofi sistēmas moduli "Krājumu uzskaite". Plašāka informācija par programmas moduļa “Krājumu uzskaite” iespējām ir pieejama vietnē www.accor.lv
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums