Jaunumi

06.06.2021

Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava

Svarīgas ziņas, ar kurām mēs vēlos dalīties: VINEGS sistēmā tagad ir sadaļa “Pamatlīdzekļi” (papildus jau pieejamām sadaļām “Finanses” un “Alga”), kas nozīmē, ka mūsu jaunais grāmatvedības modulis tagad ir pilnībā pabeigts!

Par jaunu sadaļu “Pamatlīdzekļi” salīdzinājumā ar Accorprofi, mes vēlētos atzīmēt sekojošo:

  • Daļa, kas ir saistīta ar kartītes parametru izmaiņām pamatlīdzekļa izmantošanas procesā, ir būtiski pārtaisīta. Papildus parametriem, kas jau bija pieejami Accorprofi (vērtības pieaugums, pārvērtēšana, pamatlīdzekļa daļas nomaiņa un nolietojuma likmes izmaiņas), tagad ir iespējams ņemt vērā aktīva kustību, materiāli atbildīgās personas maiņu, bilances konta un likvidācijas vērtības izmaiņas. Tā, piemēram, tagad būs iespējams piesaistīt pamatlīdzekļa kartīti citam bilances kontam bez nepieciešamības slēgt veco kartīti un atvērt jaunu, kā tas bija iepriekš.
  • Strādājot ar pamatlīdzekļu sarakstu, parādījās slēdzis, kas ļauj izvēlēties vienu no diviem datu attēlošanas režīmiem tabulā - pirkuma veikšanas laikā vai dotajā brīdī. Tagad, lai redzētu, kur pamatlīdzeklis ir uzskaitīts, kādi ir tā atlikusī vērtība, likvidācijas vērtība, bilances konts, utt., nav nepieciešams izveidot pārskatu - to visu var redzēt tieši “darba” tabulā.
  • Mazvērtīgais inventārs VINEGS sistēmā tagad tiek uzskaitīts atsevišķi - ņemot vērā visas šādas uzskaites specifikas. Katrai inventāra kartītei ir iespējams noteikt sākotnējās norakstīšanas procentu (50% vai jebkuru citu), kā arī norādīt uzskaitāmo inventāra vienību skaitu. Inventāru var norakstīt arī pa daļām - nav nepieciešams norakstīt visu kartīti uzreiz.
  • Un, protams, pārskatu veidlapas - tur ir viss nepieciešamais: pārskats par pamatlīdzekļu vai inventāra kustību par periodu, nolietojuma aprēķināšanas kartīte, nodošanas ekspluatācijā akts, norakstīšanas akts, inventarizācijas akts, utt.

Ir ieviesta arī pamatlīdzekļu datu pārsūtīšana no Accorprofi. Turklāt, ja Jūs jau esat sācis strādāt ar VINEGS, pamatlīdzekļus var atsevišķi ielādēt esošā datubāzē.

Atgādināšu, ka Accorprofi lietotājiem, kuri vēlas sākt VINEGS izmantošanu, ir ievērojama atlaide - 50% no standarta licences cenas. Sīkāka informācija – sadaļā “Cenas” mūsu mājas lapā.

Arhīvs

01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums