Jaunumi

17.03.2023

Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS

14.03.2023 VID mainīja XML faila formātu dokumenta "Ziņas par darba ņēmējiem" ielādei uz EDS sistēmu. Mēs esam pielāgojuši VINEGS šīm izmaiņām.

Informējam arī par dažiem citiem nesen veiktajiem VINEGS sistēmas funkcionalitātes uzlabojumiem:
1. Sagatavojot pārskatus par norēķiniem ar kontrahentiem (darījuma partneriem), radās iespēja iestatīt papildu filtru pa kontu grupām. Šis filtrs var ietvert ne tikai vienu, bet arī vairākas norādītas kontu grupas vienlaikus. Varat arī iestatīt filtru pārskatam ar nosacījumu “viss, izņemot norādītās kontu grupas”.
2. Salīdzināšanas akta versijai, kas tiek eksportēts uz MySaldo sistēmu, ir pievienoti dati par pārskata gadā notikušo naudas līdzekļu kustību (apgrozījumu).
3. Norakstot mazvērtīgos inventāru un materiālus, ir pievienota iespēja izvēlēties opciju “Atgriezties piegādātājam”. Atgrieztās inventāra un materiālu pozīcijas netiks parādītas norakstīšanas aktos.
4. Sadaļā “Aļga” pievienota izdrukājama darba līguma versija normālajam darba laikam.
5. Izsniedzot rēķinus kontrahentiem gadījumos, kad kontrahents ir fiziska persona, tā personas kods neparādīsies rēķinu standarta versijās.
6. Veikti arī vairāki uzlabojumi saistībā ar rēķinu izrakstīšanu saskaņā ar regulāro pakalpojumu līgumiem.

Arhīvs

19.05.2024
Statistikas pārskats “2-darbs/ceturkšņa” un citas izmaiņas VINEGS jaunajā versijā
01.04.2024
VINEGS atjauninājums – versija 01.04.2024
16.12.2023
Darbinieku apdrošināšanas uzskaite, komandējuma veidne un citas izmaiņas
09.10.2023
Uzlabots datu importēšanas algoritms no internetbankas sistēmas!
19.09.2023
VINEGS atjauninājums – versija 17.09.2023
05.09.2023
VINEGS jauna programmas sadaļa: “Dokumentu glabātuve”
24.04.2023
VINEGS atjauninājums – versija 18.04.2023
17.03.2023
Sistēmas VINEGS video prezentācija
17.03.2023
Jauns XML formāts pārskata “Ziņas par darba ņēmējiem” eksportēšanai uz EDS un citas nesen veiktās izmaiņas sistēmā VINEGS
26.12.2022
VINEGS atjauninājums – versija 26.12.2022
23.10.2022
XML faila formāta maiņa PVN deklarācijas eksportēšanai uz EDS
07.09.2022
PVN maksātāja statusa pārbaude
28.08.2022
VINEGS atjauninājums – versija 21.08.2022
29.07.2022
XML formāta maiņa pārskata "Darba devēja ziņojums" eksportēšanai uz EDS.
18.06.2022
Slimības lapu imports no EDS un citas izmaiņas
05.05.2022
Kontrahentu saraksta pārbaude attiecībā uz ievadīto datu pareizību
04.04.2022
 VINEGS atjauninājums – versija 04.04.2022
22.01.2022
VINEGS atjauninājums – versija 19.01.2022
30.12.2021
VINEGS atjauninājums – versija 23.12.2021
26.09.2021
VINEGS atjauninājums – versija 24.09.2021
24.07.2021
VINEGS atjauninājums – versija 15.07.2021
09.06.2021
Datu eksports uz MS Excel
06.06.2021
Sadaļa "Pamatlīdzekļi" ir gatava
21.03.2021
VINEGS atjauninājums - versija 20.03.2021
12.03.2021
Iespēja importēt datus no Accorprofi noliktavas moduļa, un citas pēdējās izmaiņas, kas veiktas sistēmā VINEGS
25.01.2021
Precizējumi saistībā ar to, kā IIN tiek atspoguļots pārskatos, un citās izmaiņās
28.12.2020
Informācija par VINEGS atjauninājumu
30.11.2020
Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija
Lūdzu, izvēlieties tēmu:
VINEGS pirkuma pieteikums
VINEGS reģistrācija
Uzturēšanas līguma noslēgšana
Pieteikums piekļuvei atjauninājumiem
Paroles atgūšana piekļuvei datu bāzei
Brīvas formas ziņojums